Fuglehundskolen

– spesialkompetanse på fuglehunder

Fuglehundskolen AS er et av landets eldste og ledende kompetansesentre for trening av fuglehunder. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset fuglehundens alder, læringsbehov og utfordringer. Med fokus på spesialutdannede instruktører og individuell veiledning og tilpasning, kan vi garantere at du oppnår svært gode resultater med fuglehunden din.

Vårt mål er at du skal få en lydig, skjerpet og veltilpasset fuglehund som fungerer optimalt både som jakt- og familiehund.

Fuglehundskolen med lokaliteter i Heggedal ble etablert i 1993.

Gjennom mange års erfaring har vi her på Fuglehundskolen utviklet et kurskonsept som følger deg og hunden fra valp til voksen lydig jakthund. Kursene bygger på hverandre, men kan også taes separat. Våre kurs er basert på at det er du som skal lære å kommunisere riktig med hunden. Det er du som skal lære å sette grenser, forstå og dressere din egen hund. Da blir dere et godt fungerende team .

Fuglehunder har en lidenskapelig jaktlyst - langt mer enn de fleste andre hunderaser. Dette krever en dressur som på enkelte områder må spesial tilpasses disse egenskapene. Gjennom lang erfaring både fra jakt og dressur av hunder, har vi utviklet øvelser og treningsmoment med hensyn til dette. Alle kursdeltakere hos oss får individuell oppfølging som er tilpasset hundens psyke og utviklingsnivå.

Vår erfaring er at jo tidligere man starter, jo raskere er framgangen og jo bedre blir dressuren befestet. Vi har av den grunn utviklet et eget valpekurs for å komme riktig i gang med pregning og grensesetting.

Uansett alder og erfaringsbakgrunn hos hunden, er det imidlertid mulig å skolere hunden gjennom dressur. For unghunder eller voksne hunder har vi derfor flere tilbud som er tilpasset de forskjellige utviklingstrinn både hos hund og eier. Noen ønsker en rask innføring i dressurteori og øvelser, for så å arbeide med hunden på egen hånd, mens andre søker en tettere oppfølging og grundigere gjennomgang av de forskjellige øvelsene.

Vi har også tilbud til de som ønsker å holde vedlike innlært dressur og samtidig gi hunden muligheter for fysisk utfoldelse og sosial omgang med andre hunder i båndtvangsperioden.

Hvordan er kursene lagt opp?

Kursene har en teoretisk og en praktisk del.

Teori:
Når du skal lære opp en hund er det nødvendig at du har teoretiske kunnskaper om hvordan hunden fungerer som individ. Det er en forutsetning for at kommunikasjonen mellom hund og eier skal fungere. Vi lærer deg rett kommunisere med hunden, slik at du raskest mulig lykkes med å få en lydig og fornøyd hund.

Praktisk trening:
De dressurmomentene vi trener på legger grunnlaget for å få en lydig familie- og evt. jakthund. Kursene er lagt til rette slik at alle får individuelle tips og råd. Alle hunder er forskjellige. Noen hunder er myke og føyelige, andre er sta og tøffe. Dette tar vi hensyn til på våre kurs.

All dressurinnlæring skal være positiv. Godbiter kan være bra for å motivere hunden i en innlæringsfase. Senere når hunden har lært hva kommandoen betyr, må vi stille strengere krav for å lykkes med en fuglehund. Fuglehundens jaktlyst gjør at det kreves mye for å få dens oppmerksomhet.

Dette er vi spesialist på!